ULTRA-PRO «Dual-Cut»

ULTRA-PRO «Dual-Cut»
Триммерная леска
Размер: D=2,4 мм L=25 м
Форма сечения: круг
Цвет: серый
ULTRA-PRO «Dual-Cut»
Триммерная леска
Размер: D=2,4 мм L=25 м
Форма сечения: квадрат
Цвет: серый
ULTRA-PRO «Dual-Cut»
Триммерная леска
Размер: D=3,0 мм L=15 м
Форма сечения: круг
Цвет: серый
ULTRA-PRO «Dual-Cut»
Триммерная леска
Размер: D=3,0 мм L=15 м
Форма сечения: квадрат
Цвет: серый
ULTRA-PRO «Dual-Cut»
Триммерная леска
Размер: D=3,3 мм L=39 м
Форма сечения: квадрат
Цвет: серый
ULTRA-PRO «Dual-Cut»
Триммерная леска
Размер: D=3,5 мм L=35 м
Форма сечения: квадрат
Цвет: серый
ULTRA-PRO «Dual-Cut»
Триммерная леска
Размер: D=4,0 мм L=27 м
Форма сечения: квадрат
Цвет: серый
ULTRA-PRO «Dual-Cut»
Триммерная леска
Размер: D=2,0 мм L=540 м
Форма сечения: квадрат
Цвет: серый
ULTRA-PRO «Dual-Cut»
Триммерная леска
Размер: D=2,4 мм L=223 м
Форма сечения: квадрат
Цвет: серый
ULTRA-PRO «Dual-Cut»
Триммерная леска
Размер: D=2,4 мм L=372 м
Форма сечения: квадрат
Цвет: серый
ULTRA-PRO «Dual-Cut»
Триммерная леска
Размер: D=3,0 мм L=236 м
Форма сечения: квадрат
Цвет: серый